20 års jubileum
LC Froland feiret sitt 20 års jubileum i 2003.  Jubileet ble feiret  sammen med naboklubbene våre.  Klubben har i alle disse årene vært med å bidra med sin innsats for diverse miljøer i kommunen.  LC Froland prioriterer sine oppgaver i nærmiljøet.  Les mer om hva LC Froland driver med på siden vår les mer  

Førjulsfest
LC Froland arrangerte sin årlige fest for beboerne på alders- 
hjemmet og de omliggende serviceboligene.  Beboerne setter 
stor pris på besøk fra Lions da dette er et av de få arrangementene som styres i sin helhet av menn i sin beste alder,  Dette året hadde vi også gleden av å ha med norges elste mann og sprekeste mann, Olav Hovatn på festen. 
 Vi varter opp med kake, kaffe og gartislotteri til alle.  Hvert år stiller vi også med musikk til sangen.  I år var det Edgard, Gunnarog Oddvar som stilte velvillig opp.
Les mer
IM000241.JPG (77007 byte)

Juletreinnsamling:
Gutta i clubben vår også i år ute å samlet inn brukte juletre.  Vi fikk i år inn over kr 6000.- på dette. Det er penger som kommer godt med til å bli videreformidlet.  Lionsorganisasjonen er vel den eneste organisasjonen som deler ut alt som blir samlet inn,  Ikke noe av innsamlede midler går til administrasjon.
les mer


Loppemarked
Lions skal i år igjen arraangere loppemarked i Frolandssenteret, Osedalen.  Vi trenger masse lopper.  Har du noe som du kan gi oss er det bare å ta kontakt.  Info her