Volleyball

Styret 2017

Funksjon

Navn

Mail

Tlf

Leder

Jens Olav Rydningen

jens-ola@online.no

41630959

Nestleder

Jorunn Terjesen

jorunn.terjesen@knowit.no 99282935
Kasserer

Tor Albert Oveland

taovel@gmail.com

41632360
Medlem

Randi Ås Grostøl

rawgro81@gmail.com 92069730
Medlem

Fredrik Løvlie

fredrikkovelandlovlie@gmail.com 98443108
Medlem

Hege Kristin Skogheim

hege_ks@hotmail.com

97878454