Årsmøte Froland volleyball

TID: Mandag 29.02.16 kl 17.30
STED: Klubbhuset

SAKSLISTE

1.     Velkommen

2.     Valg av dirigent og referent

3.     Godkjenning av saksliste

4.     Årsmelding

5.     Regnskap og budsjett

6.     Valg av styre

Eventuelle andre saker må sendes til leder innen 20.02.16 på mail: gro.solveig.kateraas@gmail.com

 

Velkommen