Velkommen til Froland I.L.
Stem fram Froland IL som "Klubben i ditt hjerte"  

 Ordningen med POLITIATTEST


Årsmøte i Froland idrettslag 21.03.18 kl 1800 på klubbhuset.

Årsmøtepapirene kan fås ved å kontakte FIL sin sekretær på mail: lenekoveland@gmail.com

Sparebanken Sør er fra 2009 hovedsponsor til Froland IL sitt hovedstyre.
De er med dette med på å utvikle breddeidrett på en positiv måte i  kommunen..
Vi håper at ungdom som i dag vokser opp vil bruke den muligheten de her får til i samarbeid med banken å planlegge sin fremtid.

Froland IL er kjempestolte over Marte Olsbu sine prestasjoner sist vinter. Se mer fra VM-løpet og feiringen

Jubileumsfilm

. .
  Sist oppdatert: 18.03.2018 Adresse som lagets medlemmer kan bruke for innsending av bilder etc:  Nystoel@online.no