ÅRSMELDING  2010 

Styret i orienteringsgruppa har i 2010 bestått av:
Leder: Øyvind Helsør
Nestleder/materialforvalter: Åvald  Bakken
Kasserer:  Glenn Solberg
Sekretær: Ingrid B. Landa
Styremedlem:  Kjell Fjærbu


I 2010 har 6 personer deltatt på terminfestede orienteringsløp i nærløpskarusellen. En av disse har i tillegg deltatt i sprintkarusellen. Interessen for orientering er litt økende.

Gruppa er i gang med å revidere nytt kart over Mjølhus, som vi håper blir  ferdig  i løpet av 2011.

Vi har laget 2 treningsløp for skiskytterene med til sammen 15 deltakere . Gruppa har også bistått som teknisk support på Sølvkrokenløpet.

Torsdagsturene har fortsatt sin aktivitet med gåturer rundt om i distriktet.

Turpostene har hatt bra besøk også i år. Opplegget trenger en oppussing  i form av rydding, merking og nye bøker. Kommunen har hjulpet oss litt på vei med rydding av stier nær sentrum.

Økonomien i gruppa er god, men det blir spennende å se hvordan kartprosjektet slår ut.

Orienteringsgruppa har deltatt på hovedlagets dugnad på Rema 1000.

Vi takker for godt samarbeid i 2010.

Øyvind Helsør, Leder