Kriseteamet i Froland Idrettslag består av:
  • Kari Olsbu Kittelsen                  47 85 75 60
  • Lene Koveland Løvlie               98 67 58 15
  • Tone Hilde Eskeland                 47 25 57 72
  • Hege Berntsen                         90 12 85 52

Har man mistanke eller er urolig for at barn og ungdom i klubben blir utsatt for vold og/eller seksuelle overgrep, kontaktes kriseteamet i klubben som har full taushetsplikt.
 
Se for øvrig mer info i håndbok for FIL på nettsiden vår.