Medlemskontingent 

Froland Idrettslag har som visjon er å drive forebyggende arbeid gjennom lek og idrett slik at barn og unge får en meningsfylt fritid gjennom fysisk fostring.   

Froland Idrettslag er delt inn i følgende grupper:  Fotball, håndball, turn, orientering, hopp, skiskyting, svømme og livredding, volleyball, samt en allsidig barneidrettsgruppe. 

Da medlemmene er ryggraden i idrettslaget vårt ønsker vi at du er medlem enten du er aktiv eller passiv og vi håper at alle som deltar på aktiviteter som idrettslaget arrangerer vil betale medlemskontingenten til Froland Idrettslag sitt hovedstyre.  I tillegg til hovedstyret kan det påløpe  aktivitetsavgift/treningsavgift til undergruppene.  Dette er nødvendig for å kunne drive laget. 

                

For å bli medlem i Froland IL må du registrere deg på www.Minidrett.no