Medlemskontingent 

Froland Idrettslag har som visjon er å drive forebyggende arbeid gjennom lek og idrett slik at barn og unge får en meningsfylt fritid gjennom fysisk fostring.   

Froland Idrettslag er delt inn i følgende grupper:  Fotball, håndball, turn, orientering, hopp, skiskyting og en allsidig barneidrettsgruppe. 

Da medlemmene er ryggraden i idrettslaget vårt ønsker vi at du er medlem enten du er aktiv eller passiv og vi håper at alle som deltar på aktiviteter som idrettslaget arrangerer vil betale medlemskontingenten til Froland Idrettslag sitt hovedstyre.  I tillegg til hovedstyret kan det påløpe  aktivitetsavgift/treningsavgift til undergruppene.  Dette er nødvendig for å kunne drive laget. 

Kontingenten til Froland Idrettslag sitt hovedstyre er følgende:

Kr 150.- for medlemskap for de under 17 år              

Kr 200.- for medlemskap for de over 17 år                   

I en familie skal det ikke betales kontingent for                      

flere enn 4 personer. Har familien mer enn 4

medlemmer utstedes det frikort for de overskytende.

Ønsker du å bli medlem send en giro til oss med følgende informasjon:

Froland IL

4820  FROLAND

Bankkontonummer 2801.03.04115

Navn………….............…..            Fødselsår……….........……

 Eller ta kontakt med formanne i en av gruppene eller hovedstyret

 

 skal innholde følgende

 

Mottaker.

Medlemskort i plast som kan trykkes ut.

Innholde Logo

Froland il    år 20..

 

Navn

Fådselsår