Året begynte godt med kuldegrader og snø, og Osedalsbakkene ble flittig brukt av både store og små.

Info om gruppa:

Hoppgruppa i Froland IL er som ellers i landet, ei lita gruppe - og for tida er vi 15 medlemmer med stor og smått. 

Rekrutteringsarbeid er inne i en noe tung periode. De fleste av oss medlemmer begynner å trekke på åra, samtidig som det er få foreldre som har interesse for hoppsporten - i vertfall i forhold til for eksempel fotball. Vi støtter oss mye til Trygve Bringsverd, og har blant annet vært med og markedsført hans nye mobile rekrutthoppbakke med stand i Osedalen og på Frolands verk. Ellers er det hopptrening i Brattåsen 2 ganger i uka, og så fort snøen kommer starter vi opp i Osedalsbakkene. Da håper vi selvsagt at rekrutteringsarbeidet kan få et løft.

Som de fleste kjenner til gikk både pumpehuset og vinsjhuset opp i røyk den 3. januar i år. Utstyret som gikk med var forsikret slik at det ikke vil gå ut over drifting og preparering av skianlegget.

Vi har nå satt opp nytt bygg til vinsj og pumpe samt noe ekstra garderobeplass. Her har gruppa gjort en stor dugnadsjobb. Garderobebygget som ikke gikk med i brannen har vi snudd, slik at det blir plass til tråkkemaskinen inn imellom. Vi skal nå sette opp et overbygg slik at maskinen kommer under tak.