Velkommen !

Disse nettsidene forteller hva foreningen Froland Verks Venner står for, hva vi har gjort siden starten i 1991, hva vi holder på med nå for tida og hvilke planer vi har for aktivitetene i tida som kommer. I 2008 har foreningen ca 150 medlemmer.

Frolands Verks venner fikk kulturprisen i 2007.

Medlemskontingent:
    Enkeltmedlem: kr 50,- pr år.
    Familie: kr 100,- pr år
    Bedrift: kr 250,- pr år

Nye medlemmer ønskes velkommen.
Send e-mail til tolsbu@c2i.net i dag og bli medlem nå!