Klikk måned og se hva som skjer i Froland
Gratis kunngjøring!
   
Hva kan kunngjøres: Alle typer arrangementer (klikk på måned og se eksempel)
   
Hva bør være med i kunngjøringen: Dato, klokkeslett, hva slag arrangement, program for arrangementet, navn på arrangør, navn og tlf. på kontaktperson etc. (klikk på måned og se eksempel)
   
Hvordan melde fra: Send melding til Knut Erik Kjørstad, Waglesgårdveien 24,
4844 Arendal, med vanlig post eller med e-post til
aktivitetskalender@froland.org
   
Når skal det sendes: Så snart det er klart at arrangementet vil gå av stabelen.
   
Pris: Ingen
   
Tips andre  

Hit Counter