Om oss  

Vi er to voksne, men stadig unge kamerater som får mye glede, sosialt samvær og lærdom av å drive dette nettstedet.
Vi har som mål:

 • Å hjelpe flest mulig av Frolands bedrifter, organisasjoner, lag og foreninger til å komme på nett.
  Dette vil vi oppnå ved at alt vårt arbeid ansees som, og betales som hobby (kr.0,001 pr. time)
 • Kostnadsfritt å møte på årsmøter, generalforsamlinger etc.
  Her vil vi, ved hjelp av storskjerm, informere og vise hva vi kan bidra med.
 • Å drive generell opplæring av våre sambygdinger i bruk av PC.
  Dette vil vi oppnå ved å holde gratis - kurs på Mølla Verksted. Vi forutsetter å disponere datarommet gratis til dette formål.
 • Å drive gratis PC- support, så langt våre evner og tid strekker.
 • Å styrke det sosiale samværet med oss selv og våre sambygdinger.
  Dett vil vi oppnå ved å arrangere "web - kvelder" med hovedvekt på alt sosialt.
 • Å bedre våre egne evner og kunnskaper på alle mulige områder, men spesielt innen PC -bruk, og produksjon av nettsider.
  Dette oppnår vi ved å arrangere temakvelder der vi øker vårt kunnskapsnivå.

Vi vil gjerne ha kontakt med alle som ønsker å synliggjøre sine lags aktiviteter, slik at vi kan få alle med på denne oversiktsiden.
Men for å kunne gjøre dette trenger vi endel opplysninger om ditt lag/ forening, som vi kan få muntlig - helst skriftlig til vår redaksjon:
Liens Kontitori,   Lørdag kl.09
.00 - 10.00  eller  kl.12.00 - 13.00 ,
eller du kan sende vanlig brev, eller e-post til følgende adresse:
Knut Erik Kjørstad:   
Waglesgårdveien 24,
4844 Arendal
Åge Nystøl                
4820 Froland
Priser